Nazwa zadania: Modernizacja kotłowni parowej w zakładzie „Pszczółka" w Łowiczu ul. Armii Krajowej l.
Wartość ogólna zadania: 639 845 zł.
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
dofinansowanie w kwocie 600 259 zł netto w formie pożyczki,
na podstawie umowy nr 668/OA/P/2015 z dnia 14.12.2015 r.
Zakres projektu: Zakup urządzeń kotłowni (kocioł, wytwornica, osprzęt),
zakup armatury i rurociągów instalacji gazowej, zakup elementów
oraz okablowania instalacji elektrycznej, montaż kotłowni z instalacjami pobocznymi oraz odbiór UDT. 

www.pszczolka.lowicz.pl     © 2010  Wszelkie prawa zastrzeżone.